Služby

Co nabízíme?

Pro občany

  • měření radonu ve všech kategoriích – stanovení radon. indexu stav. parcel, radonové diagnostiky a průzkumy, předkolaudační měření
  • zastupování občanů při kompletaci podkladů pro žádost o přidělení státního příspěvku
  • návrhy ozdravných opatření respektujících současné trendy a metodiky s požadavky na snižování nákladů při zachování požadované účinnosti (např.odvětrávání podloží bez nutnosti zásahu do podlahových konstrukcí,ventilační systémy, kombinace aktivních i pasivních úprav atd.)
  • vlastní realizace úprav, odborné konzultace pro stavebníky,

Naší pracovníci se pohybují v lokalitách od přípravné fáze, přes výkon technického dozoru v průběhu realizace až po ukončení prací bez nutnosti přejezdů na základnu od každého objektu.

Při realizacích úprav spolupracujeme dlouhodobě se stavebními firmami v příslušných regionech, které jsou schopny dodržet vysoké nároky na kvalitu prováděných prací a schopné reagovat na stížené podmínky vzhledem k nutnosti provádění úprav za provozu domácnosti.

Pro úřady státní správy a podnikatele:

Navrhujeme a realizujeme ozdravná opatření ve školách, školkách a dalších objektech ve veřejném zájmu, provádíme úpravy ve výrobních halách, provozovnách a kancelářích.

Pro obce:

Navrhujeme, vyrábíme a montujeme technologie na odradonování veřejných zdrojů pitné vody. Jsme výrobci a dodavatelé těchto technologií do celé ČR. Vyvinuli jsme unikátní bezúdržbové řešení provozu zařízení i v náročně dislokovaných lokalitách a obtížných zimních podmínkách.

Instalovali jsme více než 50 technologií v několika okresech ČR. Např.v okrese Jindřichův Hradec jsme instalovali odradonovací zařízení na 90% všech kontaminovaných veřejných vodovodů a naše logo najdete třeba i na technologií instalované na městské vodárně v Chebu.