Opatření proti radonu

OZDRAVNÁ OPATŘENÍ V BUDOVÁCH

V rodinných domcích, bytových domech, školách,školských a předškolských zařízeních a budovách ve veřejném zájmu

 • vypracování projektové dokumentace
  v návaznosti na závěry a doporučení radonové diagnostiky.
 • návrhy drenážních systémů
 • pro snižování koncentrace radonu pod základovou deskou, bez nutnosti náročné rekonstrukce podlahových konstrukcí.
 • aplikace protiradonových nátěrů a stěrkových hmot
  osvědčených výrobců u kterých byl součinitel difuze radonu stanoven na Fakultě stavební ČVUT v Praze podle metodiky schválené SUJB.
 • izolace podlah
  foliemi u kterých byl součinitel difuze radonu stanoven na Fakultě stavební ČVUT v Praze podle metodiky schválené SUJB včetně návrhů odvětrávaných vrstev.
 • zastupování klienta
  v jednáních s úřady státní správy při schvalování projektové dokumentace a při přípravě dílčích etap realizace (staveb. povolení, kolaudace atd.).
 • bezplatné poradenství
  v otázkách legislativy radonového programu

ODSTRAŇOVÁNÍ RADONU Z VODY

 • návrh aerační kolony
  vlastní koncepce včetně zapracování do stávající vodárenské technologie. Automatizace a regulace provozu.
 • projednání projektové dokumentace
  se správními orgány, zajištění vodosprávního řízení před zahájením realizace
 • zajištění montáže a uvedení do provozu
  vyhotovení montážní a provozní dokumentace, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, možnost regulace a automatizace provozu technologie v návaznosti na provozní podmínky,revizní zprávy, atesty
 • zajištění záručního a pozáručního servisu
  včetně periodických odběrů vzorků pro dlouhodobé statistické vyhodnocování    účinnosti ozdravného opatření
 • velkoplošný monitoring radonu
  v územních celcích, vypracování souhrnné studie rizikových oblastí včetně návrhů ozdravných opatření