Všeobecná doporučení pro stavebníky

Pravidla výstavby bytových objektů

 • Pokud není k dispozici mapa kategorizace území z hlediska radonového rizika, postupovat při návrhu bytových objektů tak, jako bychom je zakládali na území o středním či vysokém riziku.
 • Radonu pronikajícímu z podloží lze čelit běžnými stavebními úpravami, které nevyžadují enormní zvýšení rozpočtových nákladů.
 • Správná volba způsobu založení, technologie a kvalita provedení.
 • Nesituovat obytné místnosti do suterenu a svahu – riziko.
 • Menší riziko- založení na vzduchovém polštáři nebo podsklepení a správné odvětrání.
 • Při projekci a realizaci předejít komínovému efektu.
 • Náležitě provedená vzduchotěsná izolace spodní části stavby od terénu. Protiradonová izolace – asfaltové pásy s Al nebo Cu vložkou, folie PVC a ethylén – propylénové folie.
 • Betonovou konstrukci navrhnout tak, aby trhliny byly menší než 0,2 mm. Proto eliminovat možnost rozdílného sedání vhodným způsobem založení.
 • Utěsnění všech stávajících trhlin.
 • Instalační postupy navrhovat a provádět těsně.
 • Prověření skladby konstrukce i z hlediska tepelně vlhkostního.
 • Zvážit možnost vytvoření samostatného ventilačního systému pod objektem nebo kolem objektu.
 • Možnost úpravy podloží s cílem zajistit jeho vzduchovou nepropustnost.

Co když zdrojem radonu je stavební materiál?

Základem těchto materiálů jsou většinou horniny a zeminy s obsahem uranu a následně vznikajícího radia a radonu. Materiály nejsou obvykle používány v původní formě, ale jsou drceny, mlety a tepelně upravovány, což může vést k většímu uvolňování radonu z povrchu zrn a ze stavebního materiálu.

Ozdravná opatření

 • možnost odstranění závadných materiálů.
 • Plynotěsné uzavření stěn speciálním nátěrem nebo tapetou.
 • Možnost vytvoření vzduchové mezery kolem aktivních stavebních materiálů, která je odvětrána mimo objekt.
 • Zabezpečení zvýšené výměny vzduchu v místnosti.