Ceníky

Stanovení radonového indexu stavební parcely

plocha pro jeden objekt .......................... od 2.500 Kč
dvě a více sousedících ploch ................  od 1.500 Kč/plocha
rozsáhlé plochy .......................................cena se stanoví individuálně

Radonový průzkum objektu

cena podle rozsahu objektu
včetně vypracování posudku ......................... od 2.000 Kč

Radonová diagnostika objektu

cena podle velikosti objektu RD,BD ......................od 6.000 Kč
pro rozsáhlejší objekty
( např. školská nebo předškolská zařízení ) se cena stanoví individuálně

Předkolaudační měření po výstavbě, nebo rekonstrukci objektu

cena podle velikosti objektu
včetně vypracování posudk .................... od 3.000 Kč
pro rozsáhlejší objekty
( např. školská nebo předškolská zařízení ) se cena stanoví individuálně

NÁVRHY A REALIZACE PROTIRADONOVÝCH ÚPRAV

Návrhy stavebních protiradonových úprav

podle rozsahu stavebních úprav plošné výměry objektu

cena ............................ od 5 000 Kč

Realizace stavebních protiradonových úprav

podle kategorie radonového rizika a stavu kontaktních konstrukcí objektu

cena ............................od 10 000 Kč

Dodávky odradonovacích technologií na veřejných a soukromých zdrojích zásobování pitnou vodou

podle obsahu přírodních radionuklidů ve zdroji a místních podmínek ( průtoky, technologická vybavenost, el. přípojky atd.

cena ............................ od 50 000 Kč