Specialisté v oblasti přírodní radioaktivity a měření radonu

Nabídka našich služeb

  • měření radonu v rodinných domech, komerčních objektech a objektech ve veřejném zájmu
  • radiochemické rozbory vody
  • projektové návrhy protiradonových úprav
  • protiradonové úpravy objektů všech typů
  • odstraňování radonu ze zdrojů pitné vody
  • poradenská čínnost
  • dodatečné protiradonové úpravy

Radon ohrožuje až 250 tisíc lidí

Z celkového počtu téměř dvou miliónů domů v Česku jsou ohroženi lidé přibližně v 65 tisících budov. V asi 65 tisících obytných budovách se zhruba 77 tisíci byty, kde žije čtvrt miliónu lidí, se podle expertů SURO vyskytuje radioaktivní radon v takových koncentracích, které mohou ohrozit zdraví lidí. Na územích s větším výskytem radonu je přitom postaveno zhruba 400 tisíc rodinných domků, obytných domů a školských zařízení.

Radon lidskému organismu skutečně škodí, říkají lékaři. Byl a je jednou z příčin onemocnění horníků. Podílí se ale i na vzniku některých nádorových onemocnění. Podle odhadu se ozáření z radonu může podílet až 10 procenty na počtu onemocnění rakovinou plic ročně.  Česku, které drží evropský primát ve výskytu radonu, se mezi odborníky říká také "uranová provincie". Řada lidí o nebezpečí, které má v bytě, přitom ani neví, nebo ví, ale nebezpečí podceňuje.

Stát prostřednictvím krajských úřadů v rámci státního tzv. Radonového programu výskyt radonu postupně v republice mapuje, pomáhá při měření jeho výskytu i při následných ozdravných protiradonových preventivních opatřeních. Doposud bylo odborné měření provedeno ale pouze ve více než sto tisících budovách, v 16 tisících bylo zjištěno nadměrné množství radonu. Je to pouhá čtvrtina odhadovaného stavu, shodují se experti.

Co ČR podniká proti radonu?

Se státní pomocí se podařilo provést efektivní stavební opatření proti radonu zatím ve více než 2000 budovách a 200 školách. V současnosti se radon vyhledává a měří především v těch lokalitách, kde jsou předpoklady jeho vysokého výskytu a budovy nejsou v optimálním technickém stavu. Na podrobné měření tak čeká asi ještě 300 tisíc budov.

Příští rok bude dokončena i poslední část (jižní Morava) podrobné mapy výskytu radonu v jednotlivých lokalitách ČR. Již hotové podrobné mapy jednotlivých lokalit jsou k dispozici na internetových stránkách České geologické služby (http://www.geology.cz/). Mapa výskytu radonu je světovým unikátem. Lidé, a nejen ti, kteří bydlí v oblastech s vysokým výskytem radonu - např. ve středních, západních či jižních Čechách, ale i ti, kteří chtějí mít informace o svém obydlí, si mohou měření zajistit nákladem asi tří tisíc korun ihned sami u specializovaných firem.

A co pro vás můžeme udělat my?

Na radonovém programu se podílejí i pracovníci společnosti EKOSOMA s.r.o. Naše aktivity zahrnují všechny oblasti radonové problematiky od měření radonu ve všech kategoriích, přes projekční činnost až po realizace protiradonových úprav. Řešíme radonovou problematiku veřejných i soukromých budov všech typů včetně odradonování zdrojů pitné vody pro veřejné vodovody i soukromé zásobování pitnou vodou. Pracujeme v oblastech s vysokým radonovým rizikem po celé ČR. Naše činnost je komplexní a rádi vám pomůžeme při řešení vašich problémů s radonem.